Zpracování osobních údajů

Škola zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů, včetně OÚ pro potřeby komunikačních nástrojů distanční výuky. Škola dále pořizuje záznamy ze školních akcí, které publikuje na svém webu . OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Pověřenec: Ing. Lenka Skalická, tel. 731 719 977, email: pocidlinsko@seznam.cz